Kockázatértékelések

Többféle szempontú kockázatértékelést kell végezni ahhoz, hogy a jogszabályban meghatározott Munkáltatói feladatot maradéktalanul végrehajtsuk.

Általános kockázatértékelés:

Ezt a dokumentumot a tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni. Ebben a munkavállalók munkakörülményeit, a környezetét értékeljük, beleértve a gépeket, a természetes és épített környezetet is.

Kémiai kockázatértékelés:

A veszélyes /kémiai/ anyagokkal kapcsolatban készítendő dokumentum, melyben a munkahelyen előforduló anyagokat összetevőik alapján értékelem és vizsgálom, hogy a Munkavállalóra, annak egészségére milyen hatással van. Értékeli, hogy szükséges-e egyéni védőeszköz, illetve, hogy a jelenleg alkalmazott védőeszköz megfelelően csökkenti-e a Munkavállalót érő káros hatásokat.

Biológiai  kockázatértékelés:

Az egészségüggyel kapcsolatban levő, illetve egyes szolgáltató vállalkozások munkavállalóit biológiai ágensek hatása érheti, ezek feltárását, az egészségromlás megelőzésére tett intézkedéseket tartalmazza a dokumentum.

Mindkét fenti dokumentum elkészítésében közreműködöm a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval, illetve szükség esetén én segítek Neki a biológiai kockázatok értékelésénél.